Stödboende

Våra stödboenden

Våra stödboenden är lägenheter där du får möjlighet att sköta ditt eget hushåll och leva helt på egen hand. Här lever du helt självständigt, sätter dina egna tider och husregler, men har regelbundet stöd från din kontaktperson och annan personal.

Vi har tillgång till lägenheter utanför Uppsala. Här lever du självständigt men har ett extra stort stöd och mycket nära tillgång till personal. Har du kommit längre i din självständighet kan vi erbjuda lägenheter i centrala Uppsala fram tills dagen du fyller 21 år. Lägenheterna är ettor eller tvåor i fint skick där du kommer att stortrivas.
09:05d

Målgrupp

Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik i åldrarna 16-20 år.

Antal platser

6 st

Behandlingsmetodik

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • MI (Motiverande samtal)
  • Miljöterapi
  • Teckenekonomi
  • ADL (Aktiviteter i dagliga livet)
  • Lågaffektivt bemötande
  • Interna behandlingsfaser baserade på BBIC

Skola

Skolgången anpassas i samverkan med skolan utifrån individuella förutsättningar. Personal finns tillgänglig för att ge stöd med läxhjälp och annat skolarbete.

Praktik

Att få känna på arbetslivet, att träna på att hålla tider och ta ansvar är avgörande för att man ska bli självförsörjande.  Vägarna vidare vård ordnar lämpliga praktikplatser eller annan sysselsättning utifrån individens intressen.

Körkort

Stödboendet har samarbete med körskolor och hjälper dig i processen med att ta körkort.

Språk

Svenska, engelska, arabiska.