Villa Åkerby ligger i lantlig miljö en liten bit utanför Uppsala.

Boendet är en enplansvilla med öppen planlösning, rymlig uteplats

och stor fin tomt. 

 

Villa Åkerby

Är en mindre enhet med 4 platser för Pojkar/unga män i åldern 15 till och med 20 år som har missbruksproblem och kriminellt beteende.

Hög personaltäthet och kontinuitet av medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens inom området. 

Vi arbetar individbaserat med ungdomens behov i centrum. 

Vi samarbetar nära socialtjänst, skola, kriminalvård, anhöriga och närstående och andra viktiga personer kring ungdomen med samtycke från den enskilde. 

Vi som arbetar är Socialpedagoger och socionom med lång erfarenhet och vidareutbildning inom bland annat ART, LSS, Lågeffektivtbemötande, MI samtal etc. 

Vi samarbetar med Psykolog och handledare. 

 

 

 

Behandlingsmetod

  • ART (Aggression Replacement Training)
  • CRA (Community Reinforcement Approach)
  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • MI (Motiverande samtal)
  • Miljöterapi
  • Teckenekonomi
  • ADL (Aktiviteter i dagliga livet)
  • Lågaffektivt bemötande
  • Interna behandlingsfaser baserade på BBIC

Skola

Skolgången anpassas utifrån individuella förutsättningar. Personal finns dagligen till för stöd med läxhjälp och annat skolarbete. Om skolgång inte är aktuell hjälper vi till med att hitta annan lämplig sysselsättning som tex praktikplats. 

Språk

Svenska, Engelska, Arabiska, Turkiska, Spanska

Telefon

Adress

Åkerby 205 E, 743 86 Bälinge