Grillby

Grillby ligger ca 30 minuter från Uppsala i ett lugnt område med mycket skog och närhet till natur. Boendet är en enplansvilla med rymlig uteplats som är underbar på sommaren. På tomten finns ett annex med fyra separata lägenheter och möjlighet för anhöriga att sova över.

Målgrupp

Barn och unga i åldern 15 till och med 19 år som vistats i olämpliga miljöer.

Antal platser

7

Behandlingsmetodik

  • ART (Aggression Replacement Training)
  • CRA (Community Reinforcement Approach)
  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • MI (Motiverande samtal)
  • Miljöterapi
  • Teckenekonomi
  • ADL (Aktiviteter i dagliga livet)
  • Lågaffektivt bemötande
  • Interna behandlings-faser baserade på BBIC

Skola

Skolgången anpassas utifrån individuella förutsättningar. Personal finns dagligen till för stöd med läxhjälp och annat skolarbete. Om skolgång inte aktuellt hjälper vi till med hitta en lämplig praktikplats eller anpassad sysselsättning.

Språk

Svenska, engelska, arabiska.

Övernattning

Kostnadsfri övernattningsmöjlighet i angränsande annex för anhöriga, gode män och förvaltare

Adress

Villberga-Backa 15, 749 51 Grillbya