Divisionsgatan, 10 minuters cykelfärd från Uppsala centrum hittar du vårt HVB hem Divisionsgatan, i ett lugnt och mysigt villaområde. Härifrån kan du promenera till Fyrisån eller till Gamla Uppsala högar. 

Boendet är en villa med rymlig och charmig trädgård med äppelträd. Här har du tillgång till musikstudio, träningsrum och ett pingisrum.

 

 

Målgrupp

Pojkar och unga män i åldern 16 till och med 20 år med begynnande missbruk och begynnande kriminalitet och ett normbrytande beteende som fått negativa konsekvenser på familje- och kamratrelationer, skola/arbetsliv och i sociala sammanhang.​

Antal platser

Behandlingsmetod

  • ART (Aggression Replacement Training)
  • CRA (Community Reinforcement Approach)
  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • MI (Motiverande samtal)
  • Miljöterapi
  • Teckenekonomi
  • ADL (Aktiviteter i dagliga livet)
  • Lågaffektivt bemötande
  • Interna behandlings-faser baserade på BBIC

Skola

Skolgången anpassas utifrån individuella förutsättningar. Personal finns dagligen till för stöd med läxhjälp och annat skolarbete. Om skolgång inte aktuellt hjälper vi till med hitta en lämplig praktikplats eller anpassad sysselsättning.

Språk

Svenska, Engelska, Arabiska, Turkiska, Spanska.

Telefon

Adress

Divisionsgatan 3, 753 37 Uppsala