År 2015 startade vi verksamheten med visionen att utvecklas till en organisation som driver utvecklingen i branschen.

Ett bolag som arbetar med hjärta, engagemang och alltid med den enskildes behov i centrum! 

Vägarna vidare vårds grundare hade en tuff start i livet. Hans mamma missbrukade droger. Han blev mobbad i skolan på grund av sin övervikt. Han kom tidigt i kontakt med både alkohol och kriminalitet.

I tonåren blev han omhändertagen av en annan familj. Familjen lärde honom att kämpa när det var tufft. De hjälpte honom att bygga en stark självkänsla och gott självförtroende. De gav honom kärlek och hjälpte honom att tro på sig själv och sin förmåga. Och det visade sig att han hade massor av förmåga. Massor av genomförandekraft. 

En av bröderna i familjen var duktig i skolan och började att utbilda sig till socionom på universitetet. Efter studierna bestämde de att de skulle starta ett HVB hem tillsammans. 

2015 startades verksamheten med visionen att utvecklas till ett företag som driver utvecklingen i branschen. 

2021

Företaget omorganiserar verksamheten.

Hannah Lindgren tar över rollen som VD och föreståndare.  Hon är bland annat utbildad socionom från Umeå universitet, LSS (Ersta Sköndals högskola) och har arbetat inom vård och omsorg i drygt 20 år i olika roller och med olika målgrupper. 

Marcela Norén rekryteras in som verksamhetsansvarig. Hon är bland annat utbildad socialpedagog, ART instruktör, FFT (Funktionell Familjeterapi), Kälvesten (utredning familjehem) med över 20 år inom verksamhet för barn och unga i HVB, Familjehem och skola (Resurslärare NPF) är vi stolta att ha få henne som en del i vårt team. 

Krassimira Gonzalez  är det senaste tillskottet i vårt team, hon är legitimerad Psykolog med mångårig erfarenhet av barn och ungdomspsykologi inom vård, omsorg och skola. Hon har erfarenhet av olika typer av ångestproblematik, depression, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm.

Hon arbetar som terapeut till barn och ungdomar samt som handledare till våra medarbetare.