Om oss

År 2015 startade vi verksamheten med visionen att utvecklas till en organisation som driver utvecklingen i branschen. Ett HVB som arbetar med hjärta, engagemang och alltid med ditt behov i centrum.  

Hur började det?

Vägarna vidare vårds grundare hade en tuff start i livet. Hans mamma missbrukade droger. Han blev mobbad i skolan på grund av sin övervikt. Han kom tidigt i kontakt med både alkohol och kriminalitet.

I tonåren blev han omhändertagen av en annan familj. Familjen lärde honom att kämpa när det var tufft. De hjälpte honom att bygga en stark självkänsla och gott självförtroende. De gav honom kärlek och hjälpte honom att tro på sig själv och sin förmåga. Och det visade sig att han hade massor av förmåga. Massor av genomförandekraft. 

En av bröderna i familjen var duktig i skolan och började att utbilda sig till socionom på universitetet. Efter studierna bestämde de att de skulle starta ett HVB hem tillsammans. De sparade pengar under fem år och när han tog sin examen 2015 startades verksamheten med visionen att utvecklas till ett företag som driver utvecklingen i branschen. 

 

2021

Företaget omorganiserar verksamheten.

Hannah Lindgren tar över rollen som VD och föreståndare.  Hon är bland annat utbildad socionom från Umeå universitet, LSS (Ersta Sköndals högskola) och har arbetat inom vård och omsorg i drygt 20 år i olika roller och med olika målgrupper. 

Marcela Norén rekryteras in som verksamhetsansvarig. Hon är bland annat utbildad socialpedagog, ART instruktör, FFT (Funktionell Familjeterapi), Kälvesten (utredning familjehem) med över 20 år inom verksamhet för barn och unga i HVB, Familjehem och skola är vi stolta att ha få henne som en del i vårt team. 

 

 

 

Vilja, våga, vara

vilja, våga, vara är vår värdegrund. Vi vågar uttrycka våra åsikter och känslor. Vi vågar utmana och vi vågar tro att vi kan utvecklas. Vi tillåts vara oss själva och tränar på att förstå vår personlighet och beteende.

 

TUFFASD

Tuffast är vår uppförandekod. Den fastställer tydliga riktlinjer för hur vi ska uppträda och hjälper oss förstå vad vi menar med ett professionellt bemötande.

TUFFASD står för;

  • Trygghet
  • Utveckling
  • Framtidstro
  • Familj
  • Ansvar
  • Sysselsättning
  • Delaktighet

@kademin

Samtliga anställda går vår interna utbildning @kademin. För att säkerställa att alla har god kännedom om samtliga verksamhetskritiska rutiner genomförs anonyma tester löpande. De frågor som visar sig svåra diskuteras i grupp på behandlingsmöten. Vid behov anordnas särskilda utbildningsinsatser.