År 2015 startade vi verksamheten med visionen att utvecklas till en organisation som driver utvecklingen i branschen.

Ett bolag som arbetar med hjärta, engagemang och alltid med den enskildes behov i centrum! 

Vägarna vidare vårds grundare hade en tuff start i livet. Hans mamma missbrukade droger. Han blev mobbad i skolan på grund av sin övervikt. Han kom tidigt i kontakt med både alkohol och kriminalitet. I tonåren blev han omhändertagen av en annan familj. Familjen lärde honom att kämpa när det var tufft. De hjälpte honom att bygga en stark självkänsla och gott självförtroende. De gav honom kärlek och hjälpte honom att tro på sig själv och sin förmåga. Och det visade sig att han hade massor av förmåga. Massor av genomförandekraft. En av bröderna i familjen var duktig i skolan och började att utbilda sig till socionom på universitetet.Efter studierna bestämde de att de skulle starta ett HVB hem tillsammans. 

2015  Startades verksamheten med visionen att utvecklas till ett företag som driver utvecklingen i branschen. 

2021  Företaget omorganiserar verksamheten när Alexander Kinigalakis tar över rollen som tf föreståndare. Alexander har flera års erfarenhet från ledande befattningar inom HVB- och LSS området både i privat och kommunal regi.