PLACERINGSANSVARIG
PLACERINGSANSVARIG 
Tobias Ermebring, 072-740 87 92
tobias@vagarnavidarevard.se
Adress: Salagatan 18a 753 30 Uppsala
VÄGARNA VIDARE VÅRD – ÅKERBY
Verksamhetsansvarig, Maamon Abtah, 070-3687452
Telefon boende: 070-248 34 49
Adress: Åkerby 205 E, 743 86 Bälinge
Faktureringsadress: Salagatan 18A, 753 30 Uppsala
Jag
vVD/HR-manager
Fia Forslund  070-740 23 10
fia@vagarnavidarevard.se
VÄGARNA VIDARE VÅRD – DIVISIONSGATAN
Verksamhetsansvarig, Lisa Fredriksson, 073-5038840
Telefon boende: 073-067 19 14
Adress: Divisionsg 3, 753 37 Uppsala
Faktureringsadress: Salagatan 18A, 753 30 Uppsala