2016-08-06 14.50.09
VÄGARNA VIDARE DIVISIONSGATAN
Målgrupp Pojkar i åldrarna 15-20 år med normbrytande eller självdestruktivt beteende, ospecificerad ångestproblematik, diagnoser/misstanke om ADHD, ADD, PTSD och hela spektrumet av affektiva störningar. Lagrum: SoL 7.1.1-4
Antal platser 6 Behandlingsmetodik Regelbunden målbaserad behandling med lektioner i grupp och individuella samtal utifrån varje enskild ungdoms specifika behov. Med god tillgång till vuxna förebilder i en familjär miljö finns bästa möjliga förutsättningar för att ge individen möjlighet till reflektion, att utvecklas och att bryta invanda destruktiva beteendemönster.
 
Copy of Åkerby_mulet
VÄGARNA VIDARE ÅKERBY
Målgrupp Hemmet erbjuder placering för pojkar i åldrarna 15-20 år med normbrytande och/eller självdestruktivt beteende, ospecificerad ångestproblematik, diagnoser/misstanke om ADHD, ADD, PTSD och hela spektrumet av affektiva störningar. Lagrum: SoL 7.1.1-4 Antal platser 4 Behandlingsmetodik Hemmet erbjuder målbaserad behandling med lektioner i grupp och individuella samtal utifrån varje enskild ungdoms specifika behov. Med endast fyra placeringar finns bästa möjliga förutsättningar för att snabbt komma in i gruppgemenskapen och att ge individen uppmärksamhet och resurser att utvecklas med god tillgång till vuxna förebilder. Intensiv samtalsterapi är verksamhetens signum med trygghet delaktighet och framtidstro som ledord.